สำนักงานปลัดบัญชีทหาร ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

ณ กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560