ปลัดบัญชีทหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันกองทัพไทย

ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560