กำลังพล สปช.ทหาร เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560