พิธีมอบทุนการศึกษาให้บุตร - ธิดา ข้าราชการ สำนักงานปลัดบัญชีทหาร

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560