ปช.ทหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา