พลโท พิจิตร แก้วลี นำกำลังพล สปช.ทหาร ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาสเฉลิมพระชยมพรรษา 65 พรรษา ณ วัดผาสุกมณีจักร