พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ปช.ทหาร จันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561