พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน สำนักงานปลัดบัญชีทหาร วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562