พล.ท. พิจิตร แก้วลี
          ปช.ทหาร

 

พล.ต. ณรงค์ฤทธิ์ หอมอ่อน
รอง ปช.ทหาร

พล.ต. สุภรัตน์ เงินบำรุง
รอง ปช.ทหาร

พล.อ.ต. ไกรสร จันทร์เรือง
รอง ปช.ทหาร

 

 

 

 

พล.ต. คัมภีร์ พงษ์วิชัย
ผอ.สบท.สปช.ทหาร