พล.ท. พิจิตร แก้วลี
          ปช.ทหาร

 

พล.ต. สุภรัตน์ เงินบำรุง
รอง ปช.ทหาร

พล.อ.ต. อนุชา  ผลโภค
รอง ปช.ทหาร

พล.ต. คัมภีร์ พงษ์วิชัย
รอง ปช.ทหาร

 

 

 

พล.ต. อรรถนพ ลาภชุ่มศรี
ผอ.สบท.สปช.ทหาร