Home กิจกรรม สปช. ทหาร กิจกรรม สปช.ทหาร พิธีมอบของขวัญข้าราชการลาออกจากราชการ

พิธีมอบของขวัญข้าราชการลาออกจากราชการ

พิธีมอบของขวัญข้าราชการลาออกราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

วันที่ ๒๙ ก.ย.๕๒

โดยมี ปช.ทหาร เป็นประธาน